Vizyon

Teknolojinin sunduğu tüm imkânları kullanabilen, çağdaş ve bilimsel gelişmeler ışığında, günün değişen ve gelişen şartlarına göre en iyi şekilde planlamayı gerçekleştiren, işinde uzmanlaşmış yenilikçi personeliyle etkin, verimli hizmet sunan ve örnek bir birim olmaktır