Mevzuat

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; 638 sayılı Gençlik Ve Spor Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 1 No’ lu Kararname hükümlere göre kurulmuştur. 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Şunlardır:
- 5018 Sayılı Kanun Hükümleri çerçevesinde, Bakanlığın kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
-Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
-Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
-Bakanlık Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetlerini planlamak ve yürütmük
-Bakan tarafından verilen diğer  görevleri yapmak,

 

25.08.2021 Tarih ve 118 Sayılı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Sorumluluk Yönergesi