Misyon
Gençlik ve Spor Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevi: 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Kanunu çerçevesinde, Bakanlık Makamı ile Merkez Teşkilatı birimlerine idari ve mali konularda destek hizmeti vermek, Bakanlık ile bağlı-ilgili kuruluşların arşiv faaliyetlerini düzenlemek,  seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile koruyucu güvenlik ve sivil savunma hizmetlerini milli güvenliği sağlayacak ve koruyacak yönde planlamasını ve yürütülmesini sağlamaktır.