Ulaştırma Şube Müdürlüğü
 • Bakanlık hizmet araçlarının sevk ve idaresini yapmak, periyodik bakım onarımlarını veya arızalanmaları halinde tamirlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Hizmet araçlarının bakımlı, iç ve dış temizlikleri yapılmış ve her an hizmete hazır vaziyette bulunmalarını sağlamak,
 • Hizmet araçlarına akaryakıt temini için ihtiyaç miktarını belirlemek,
 • Hizmet araçlarının yetersiz kalması halinde, hizmetin aksamaması için bütçe imkanları doğrultusunda hizmet alımı yoluyla taşıt edinilmesi hususunda planlama yapmak, ihtiyaç miktarını belirlemek,
 • Bakanlığın hizmet ve faaliyetleri doğrultusunda talep edilmesi halinde hizmet ve faaliyetin türüne göre araç kiralanması ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Şoförler arasında görev dağılımını yapmak, araç avadanlıklarının şoförler üzerine zimmetini ve kontrolünü yapmak,
 • Hizmet araçlarının; hızlı geçiş sistemi (HGS) veya otomatik geçiş sistemi (OGS) geçişlerine ait işlemleri, mevzuat gereği muayeneleri, egzoz emisyon ölçümleri ve trafik sigortalarının yapılmasını takip etmek ve bunlara ait giderlerin ödemelerini yapmak,
 • Bakanlık, merkez teşkilatı personelinin zamanında mesaiye geliş ve gidişlerini temin etmek üzere personel taşıma hizmeti ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
 • Personel taşıma hizmeti konusunda, gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak,
 • Şubedeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Şubenin standart dosya planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yürütmek,
 • Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin teknik şartnamelerini, hazırlamak veya hazırlattırmak ve zamanında temini için ilgili şube müdürlükleri ile koordinasyonu sağlayarak ihtiyaç talep formunu oluşturmak