Maaş, Tahakkuk ve Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü
 • Personel maaş/ücret ödeme iş ve işlemlerini yapmak,
 • Bireysel Emeklilik iş ve işlemlerini yapmak,
 • İcra iş ve işlemlerini yapmak,
 • Makam, temsil ve görev tazminatları iş ve işlemlerini yapmak,
 • SGK prim ve emeklilik kesenek bildirim iş ve işlemlerini yapmak,
 • Emekli olan personelin yolluk ödeme işlemlerini yapmak,
 • Kıdem tazminatı iş ve işlemlerini yapmak,
 • Rücu davalarına ilişkin iş ve işlemlerini yapmak (kıdem tazminatı, işçi alacak davaları vb.),
 • Görevlendirme/atama iş ve işlemlerini yapmak,
 • İşe giriş, çıkış ve nakil bildirimlerinin düzenlenmesi iş ve işlemlerini yapmak,
 • Yıllık izin, mazeret izni vb. iş ve işlemlerini yapmak,
 • İş kazası, rapor takip ve onaylama iş ve işlemlerini yapmak,
 • Mahsuplaşma protokolü kapsamında SGK ile koordineli yürütülen iş ve işlemlerini yapmak,
 • Toplu iş sözleşmesi ile sendikal iş ve işlemlerini yapmak,
 • Birimde görev yapan personelin, her türlü yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerine ait onayları almak, görev bitiminde görev yolluklarının ödemelerine ait işlemleri yapmak,
 • Şubedeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Şubenin standart dosya planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yürütmek,
 • Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin teknik şartnamelerini, hazırlamak veya hazırlattırmak ve zamanında temini için ilgili şube müdürlükleri ile koordinasyonu sağlayarak ihtiyaç talep formunu oluşturmak.