İdari İşler Şube Müdürlüğü
 • Bakanlık ana ve ek hizmet binalarının her türlü temizlik, taşıma ve birimlerin yeniden tanziminden doğan yerleşim hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Bakanlıkta yapılan konferans, basın toplantısı, kokteyl, brifing vb. yapılacağı yerlerin tanzim ve düzenleme işlerini yapmak,
 • Bakanlık duyuru panolarını düzenlemek,
 •  Bakanlık kiralık alanlarının (bay, bayan kuaför, kafeterya, lostra, kuru temizleme, banka v.s.) kiraya verilmesi ve sözleşmelerine uygun işletilmesini takip etmek,
 • Şubedeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Şubenin standart dosya planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yürütmek,
 • Hizmet binalarına Bakanlık birimlerinin yerleşim planlarını hazırlamak ve makamın onayına sunmak,
 • Bakanlık hizmet binalarında danışma biriminin ve santral hizmetinin sağlanmasını, görevli personelin sevk ve idaresini yapmak,
 • Bakanlık ana ve ek hizmet binalarının bürolarındaki kapı anahtarlarının yedeklenmesi ve muhafazasını sağlamak,
 • Hizmet binalarının elektrik, su ve doğalgaz abonelik işlemlerini ve tüketim giderlerine ait ödemelerin yapılmasını sağlamak,
 •  Hizmet binalarında, Türk Bayrağının göndere çekilmiş olduğunu kontrol etmek, milli bayram ve resmi günlerde Türk Bayrağı ve Atatürk posterinin binaların ön cephelerine takılmasını sağlamak ve denetimini yapmak,
 • Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin teknik şartnamelerini, hazırlamak veya hazırlattırmak ve zamanında temini için ilgili şube müdürlükleri ile koordinasyonu sağlayarak ihtiyaç talep formunu oluşturmak,
 • Hizmet binalarında temizlik hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak, personel dağılımını ve planlamasını yapmak,